De pup zich zowel lichamelijk als geestelijk laten ontwikkelen met zo weinig mogelijk dwang en stress.

Aanbod

Basisoefeningen

De trainingen worden zo opgesteld dat men de pup telkens zowel geestelijk als lichamelijk laat ontwikkelen. Tijdens de Puppycursus wordt onder meer aandacht besteed aan het netjes meelopen aan de riem, de omgang met andere honden en mensen, verzorgende handelingen, socialisatie en de dierenarts. Bovendien worden basisoefeningen zoals aandacht, zit, af en hier komen alvast voorbereid. Voor de lichamelijke ontwikkeling leren de pups zich zonder vrees te verplaatsen over vreemde ondergronden en toestellen, alsook worden de spieren gestimuleerd. Uiteraard wordt alles op een positieve manier aangeboden.

Theorie en praktijk

Er zal zowel theoretische als praktische informatie gegeven worden, waarbij de nadruk ligt op het bouwen aan een goede baas/hond relatie.

Praktisch

Tot ongeveer 16 weken oud is uw hond welkom op de puppycursus.

De puppycursus bestaat uit 8 lessen van 45 minuten en kost 120 euro.

Bij vraag wordt er een datum voor een nieuwe cursus vastgelegd, welke start met een minimum van 3 en maximum 6 lesvolgers.

Indien u vragen heeft over de puppycursus, neemt u dan gerust contact op met Dogsupport.

Voor plaats en algemene uitleg zie cursus.

Vragen via contacteer-ons.

Aanmelding via contactformulier.